Προσωπικά Δεδομένα

Το yperikon.gr σας ενημερώνει ότι όταν προβαίνετε σε αγορές από την ιστοσελίδα της, είναι απαραίτητο να παρέχετε ορισμένες πληροφορίες που σχετίζονται με προσωπικά δεδομένα, οι οποίες θα τύχουν επεξεργασίας αυτομάτως και θα ενσωματωθούν σε αυτοματοποιημένα αρχεία, τα οποία προηγουμένως έχουν γνωστοποιηθεί στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και για τα οποία το yperikon.gr τυγχάνει Υπεύθυνος Επεξεργασίας.


Η συλλογή και η αυτοματοποιημένη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων έχει σαν σκοπό την καταγραφή της συμβατικής εμπορικής σχέσης με το yperikon.gr, τον έλεγχο, βελτίωση και προσαρμογή σε προτιμήσεις και επιλογές σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες και την αποστολή με ηλεκτρονικά ή παραδοσιακά μέσα διοικητικών, τεχνολογικών, οργανωτικών ή εμπορικών πληροφοριών για προϊόντα και υπηρεσίες τo yperikon.gr.


Σε οποιαδήποτε στιγμή έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στο αρχείο, διόρθωσης, διαγραφής και προβολής αντιρρήσεων οποτεδήποτε σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων που σας αφορούν. Εξάλλου, η συγκατάθεσή σας μπορεί να ανακληθεί σε οποιαδήποτε στιγμή. Για τον λόγο αυτό μπορείτε να αποστείλετε επιστολή στην διεύθυνση της ΒΑΛΣΑΜΟ (ΥΠΕΡΙΚΟΝ) (Πατρέως 43 - Τ.Κ 26221 Πάτρα) ή να στείλετε e-mail στην ακόλουθη διεύθυνση: yperikon@gmail.com


Το yperikon.gr έχει αναπτύξει νόμιμα μέτρα προστασίας στις εγκαταστάσεις, τα συστήματα και τα αρχεία της. Επιπλέον, το yperikon.gr εγγυάται την εμπιστευτικότητα των Προσωπικών Δεδομένων, ωστόσο το Yperikon.gr μπορεί να αποκαλύψει στις αρμόδιες Δημόσιες Αρχές Προσωπικά Δεδομένα ή οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που κατέχει ή είναι προσβάσιμες μέσω των συστημάτων της, εφόσον αυτό υπαγορεύεται από κάποια εφαρμοστέα διάταξη νόμου

Εσείς εγγυάστε και φέρετε την ευθύνη για την αλήθεια, ακρίβεια, εγκυρότητα, γνησιότητα, συνάφεια των Προσωπικών Δεδομένων που γνωστοποιείτε στο yperikon.gr.


Το yperikon.gr παρέχει τη δυνατότητα στους χρήστες της και σε όσους διενεργούν αγορές μέσω της ιστοσελίδας της την επιλογή στην πληροφόρηση για κάθε νέο προϊόν που διαθέτει στην αγορά και για άλλες τυχόν προσφορές, διακανονισμούς πληρωμής κλπ, με την αποστολή διαφημιστικών - ενημερωτικών μηνυμάτων (newsletters) στην ηλεκτρονική ή ταχυδρομική τους διεύθυνση. Δίδεται δε πάντοτε στους χρήστες η δυνατότητα διακοπής της λήψης διαφημιστικών- ενημερωτικών μηνυμάτων (newsletters).