Δοσολογία της Κανναβιδιόλης (CBD)

yperikon 29/11/2018 12582 0 4

Δοσολογία της Κανναβιδιόλης (CBD)

Δοσολογία της Κανναβιδιόλης (CBD)


Για όσους ξεκινάνε να ανακαλύπτουν την ευεργετική Κανναβιδιόλη - έχει μεγάλη σημασία ο ορθός τρόπος χρήσης! Παρακάτω είναι οδηγίες που θα σας βοηθήσουν ...


Η έναρξη / η πρώτη δόση
Πρέπει να ξεκινήσουμε με μία μικρή δόση (πχ. μία σταγόνα) ενός ελαίου χαμηλής περιεκτικότητας ( πχ. 3 ή 10% ), και «να ανεβαίνουμε σκαλί-σκαλί» παρατηρώντας τις αντιδράσεις του οργανισμού μας. Ανεβάζοντας τη δόση αργά και σταθερά, με διαρκή παρατήρηση, θα βρούμε το «θερα-πευτικό μας παράθυρο», δηλαδή τη δοσολογία που λειτουργεί ειδικά για εμάς.

Χρησιμοποιούμε το σταγονόμετρο υπογλώσσια. Στάζουμε την σταγόνα και περιμένουμε ένα λεπτό περίπου για να απορροφηθεί από την βλεννογόνο του στόματος
Συμβουλή : Καλό είναι να ρίχνουμε τις σταγόνες στο στόμα μας μπροστά σε ένα καθρέφτη ώστε να έχουμε ακριβή έλεγχο της ποσότητας ).


Ξεκινάμε με ένα κανναβινοειδές…
Συνήθως ξεκινάμε με Κανναβιδιόλη-
CBD λόγω του εύρους των θεραπευ¬τικών ιδιοτήτων της. Όταν φτάσουμε στην εύρεση της καλύτερης δόσης του ενός Κανναβινοειδούς, όταν έχει σταθεροποιηθεί ο ασθενής, μπο-ρούμε να εξετάσουμε την περίπτωση να προσθέσουμε και άλλο ένα.
Για παράδειγμα, ξεκινάμε με κανναβιδιόλη, φτάνουμε στη βέλτιστη δόση ( βρίσκουμε «το θεραπευτικό μας παράθυρο» ), και πετυχαίνουμε μια συγκεκριμένη, σταθερή, εικόνα. Τότε μπορούμε να προσθέσουμε
THC, CBDa ή ένα άλλο Κανναβινοειδές που ενδείκνυται για τη συγκε¬κριμένη πάθηση.

Προσθέτοντας ένα νέο Κανναβινοειδές, ακολουθούμε την ίδια δια¬δικασία εύρεσης του «θεραπευτικού παραθύρου μας». Ανεβάζουμε τη δόση βήμα-βήμα, σκαλί-σκαλί, παρατηρούμε, καταγράφουμε.


Ποτέ δεν κάνουμε δυο αλλαγές μαζί
Μόνο έτσι θα ξέρουμε κάθε φορά πού οφείλονται οι αντιδράσεις του οργανισμού μας. Για παράδειγμα ποτέ δεν ανεβάζουμε τη δόση μας σε έλαιο
CBD-Κανναβιδιόλης κατά μία σταγόνα ενώ ταυτόχρονα προσθέ¬τουμε και CBDa στην αγωγή μας.
Εξαιρέσεις βέβαια υπάρχουν, όπως για παράδειγμα μια κατάσταση στην οποία θέλουμε να αντιμετωπίσουμε γρήγορα τον πόνο. Εάν όμως δεν έχουμε στενή παρακολούθηση από ιατρό ή φαρμακοποιό, θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και επιμελείς, ώστε και να έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα και να γνωρίζουμε που οφείλονται αυτά.


Ξεκινάμε με ένα έλαιο χαμηλής περιεκτικότητας
Γιατί έτσι θα έχουμε τη δυνατότητα :
1 ) Να ανεβάσουμε σιγά-σιγά την δόση και να παρα¬τηρούμε την αντίδραση του οργανισμού.
2 ) Να μοιράσουμε την ημερήσια συνολική μας δόση σε μικρότερες κατά την διάρκεια της ημέρας ( για παρά¬δειγμα πρωί-μεσημέρι-βράδυ ).
Σε πολλές περιπτώσεις, αυτό βοηθάει να καλύψουμε και «τα κενά» που δημιουργούνται καθώς μειώνεται η επήρεια του ελαίου – συνήθως η δράση του διαρκεί περίπου 6 ώρες, ποικίλει όμως ανάλογα με τον οργα¬νισμό. Μοιράζοντας την ημερήσια δόση διατηρούμε σταθερότερα τα επίπεδα του
CBD κατά τη διάρκεια του 24ωρου, όπως ακριβώς γίνεται και με πολλά φάρμακα.


Πως τροποποιούμε –αυξάνουμε τη δόση
Λαμβάνουμε μία σταγόνα χαμηλής συγκέντρωσης ( 3% έως 10% ) και περιμένουμε να δούμε εάν υπάρχει κάποια θετική αλλαγή ή βελτίωση.


Οι πρώτες δόσεις
Σε κάθε αλλαγή της δόσης, σε κάθε «σκαλοπάτι», πρέπει να παραμεί¬νουμε για 4 ημέρες τουλάχιστον.
Αν δεν δούμε βελτίωση, προσθέτουμε άλλη μια δόση, άλλη μια στα¬γόνα την ημέρα. Και παραμένουμε ξανά σε αυτό το «σκαλοπάτι» για 4 ημέρες, παρατηρώντας τις αντιδράσεις του οργανισμού μας.


Η πρώτη περίοδος αναμονής με σταθερή δόση
Μόλις δούμε κάποια «θετική αλλαγή», παραμένουμε τουλάχιστον τρεις εβδομάδες σε αυτή τη δόση, σε αυτό το «σκαλοπάτι». Οι τρεις εβδομά¬δες είναι το απολύτως ασφαλές όριο. Αυτό γιατί τα Κανναβινοειδή απο¬θηκεύονται στο λιπώδη ιστό του οργανισμού, οπότε συνήθως είναι ανα-γκαίο αυτό το διάστημα για να διαλυθούν πλήρως και να δούμε όλο το φάσμα των αποτελεσμάτων τους. Πολλοί ασθενείς και ιατροί θεωρούν αρκετό και το διάστημα των δύο εβδομάδων.
Η «θετική αλλαγή» που θα παρατηρήσουμε μπορεί να μην έχει άμεση σχέση με τη νόσο ή το σύμπτωμα που θέλουμε να αντιμετωπίσουμε. Μπορεί για παράδειγμα να δούμε βελτίωση στην ποιότητα του ύπνου μας, στην όρεξη, στη συγκέντρωση ή τη διάθεσή μας.
Όταν συμπληρώσουμε τρεις εβδομάδες και έχουμε πολύ καλή και σίγουρη εικόνα για το τι σημαίνει αυτή η δόση για εμάς, τότε προσθέ¬τουμε ακόμα μία σταγόνα, αυξάνουμε τη δόση και ανεβαίνουμε στο επόμενο «σκαλοπάτι».


Πώς βρίσκουμε το «θεραπευτικό μας παράθυρο»

Ανεβάζοντας τη δόση μας σταγόνα-σταγόνα και ακολουθώντας πιστά τα παραπάνω βήματα, με υπομονή και παρατήρηση φτάνουμε κάποια στιγμή στο σημείο όπου δεν βλέπουμε περαιτέρω βελτίωση αν και αυξάνουμε τη δόση.

Παράδειγμα : Ξεκινήσαμε με μια σταγόνα την ημέρα και ακολουθήσαμε πιστά την παραπάνω διαδικασία. Κρατήσαμε δηλαδή αυτή τη δόση στα¬θερή για 4 ημέρες, έπειτα προσθέσαμε μια δεύτερη σταγόνα και εντο¬πίσαμε σημεία βελτίωσης. Γι αυτό το λόγο παραμείναμε στις δύο στα¬γόνες για 3 εβδομάδες ώστε να σιγουρευτούμε για τη σταθερότητα του αποτελέσματος. Έπειτα ξεκινήσαμε να παίρνουμε τρεις σταγόνες. Εάν με την τρίτη σταγόνα δούμε μείωση των θετικών επιδράσεων, τότε το «θεραπευτικό μας παράθυρο» είναι οι δυο σταγόνες. Και πρέπει να επι-στρέψουμε σε αυτό ρυθμίζοντας τη δόση μας ξανά στις δύο σταγόνες την ημέρα.


Πού ανοίγει το Θεραπευτικό Παράθυρο : Εκεί που αρχίσαμε να βλέπουμε βελτίωση.
Πού κλείνει το θεραπευτικό μας παράθυρο : Εκεί που σταματήσαμε να βλέπουμε βελτίωση


Στην πραγματικότητα υπάρχει πάντοτε ένα περιθώριο κίνησης εντός του Θεραπευτικού Παραθύρου μας. Αυτό το περιθώριο μπορεί για παρά¬δειγμα να έχει εύρος 3 ή 4 σταγόνων
CBD-Κανναβιδιόλης και το Θερα¬πευτικό μας Παράθυρο να είναι από τις 8 έως τις 11 ή 12 σταγόνες την ημέρα. Μόλις βρούμε «το θεραπευτικό μας παράθυρο», παραμένουμε σε αυτή τη δόση για καιρό. Ένα ασφαλές διάστημα είναι οι δυο μήνες.
Μετά τους δυο μήνες, και εάν η κατάστασή μας είναι σταθερή, μπορούμε να δοκιμάσουμε να προσθέσουμε στην καθημερινή μας δόση ένα ακόμη Κανναβινοειδές (
THC, CBDa κ.α. ) που ενδείκνυται για την πάθησή μας.


Υποτροπή και κορεσμός ( αντίστροφη ανοχή )
Η προσεκτική παρατήρηση και καταγραφή των συμπτωμάτων είναι αναγκαία, ώστε να μην κάνουμε λάθη. Η όποια υποτροπή μπορεί για παράδειγμα να οφείλεται σε κάποιον «εξωτερικό παράγοντα» : Μια ίωση, ένα νέο φάρμακο, μια σημαντική αλλαγή στη διατροφή μας κλπ.. Οπότε θα πρέπει να κάνουμε υπομονή κρατώντας τη δόση σταθερή μέχρι οι επιρροές του «εξωτερικού παράγοντα» να εξανεμιστούν.
Όταν υπάρχει υπερβολική προσφορά Κανναβινοειδών στον οργανισμό μας ( όταν παίρνουμε για παράδειγμα παραπάνω έλαιο κανναβιδιόλης από όσο πραγματικά μας χρειάζεται ), καθώς ο οργανισμός προσπαθεί να κρατήσει μια ισορροπία, το ενδοκανναβινοειδές σύστημα δίνει εντολή στους υποδοχείς του «να μειωθούν», και αφήνει λιγότερους στην επιφάνεια να επεξεργαστούν τα Κανναβινοειδή που εμείς το τροφοδοτούμε.
Το αποτέλεσμα είναι να χάσουμε την καλή εικόνα που είχαμε, να έχουμε υποτροπή, να επανεμφανιστούν δηλαδή τα δυσάρεστα συμπτώ¬ματα της ασθένειας.
Αν παρουσιαστεί λοιπόν υποτροπή ή κορεσμός, μπορούμε να δοκι¬μάσουμε μία «επανεκκίνηση».

Επανεκκίνηση της θεραπείας
Σε επανεκκίνηση λόγω υποτροπής ή κορεσμού, κάνουμε ένα διάλειμμα τουλάχιστον 2 ημερών – μιας και σύμφωνα με τις μελέτες σε δύο ημέ¬ρες οι υποδοχείς κανναβιννοειδών του οργανισμού επανέρχονται στο 90% της λειτουργίας τους.
Επιστρέφοντας στη χορήγηση κάνναβης θα ξεκινήσουμε «ένα σκαλί» παρακάτω από εκεί που σταματήσαμε. Εάν για παράδειγμα παίρναμε 10 σταγόνες την ημέρα και οδηγηθήκαμε στην ανάγκη επανεκκίνησης, επι¬στρέφοντας στη λήψη θα ξεκινήσουμε από τις 9 σταγόνες.\


Συντήρηση και διάλειμμα
Υπάρχουν ασθενείς που, ως μέρος της θεραπευτικής τακτικής τους κάνουν ανά τακτά διαστήματα διάλειμμα χωρίς να προχωρούν έπειτα σε μείωση ή αύξηση της δόσης τους. Έχουν δει ότι με αυτόν τον τρόπο μπορούν να συντηρήσουν την καλή εικόνα που έχουν.
Ενώ ασθενείς που βρίσκονται σε μακρόχρονη θεραπεία χρησιμοποι¬ώντας ιδιαίτερα υψηλές δόσεις για να αντιμετωπίσουν βαριές ασθένειες, επιβάλλεται να κάνουν περιστασιακά ένα διάλειμμα διάρκειας δυο ημε¬ρών έστω και μία φορά το μήνα.

Πηγή των παραπάνω πληροφοριών:
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΚΑΝΝΑΒΗ: ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΝΝΑΒΗΣ
https://cannabisnews.gr/o-odigos-chrisis-farmakeftikis-kan…/

#cbd #κανναβιδιολη #φαρμακευτικηκανναβη
-------
Προσοχή: Το παραπάνω προιόν δεν προορίζεται για την διάγνωση, την θεραπεία, ή την πρόληψη οποιασδήποτε ασθένειας. Δεν πρέπει να βασίζεστε στις πληροφορίες αυτού του ιστότοπου ως εναλλακτική λύση σε ιατρικές συμβουλές από το γιατρό σας ή άλλο επαγγελματία πάροχο υγειονομικής περίθαλψης. Οι πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο δεν είναι συμβουλές και δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως τέτοιες.

 

Tags: κανναβη θεραπεια CBD δοσολογια

Write a Comment